Kestävän ruokalistan suunnittelun periaatteet

  • Lisätään kasvisten määrää, erityisesti palkokasvien: papujen, herneiden ja linssien käyttö proteiinilähteenä (vähentää ilmasto- ja ravinnekuormitusta)
  • Vähennetään lihan ja maitotuotteiden käyttöä (vähentää ilmasto- ja ravinnekuormitusta)
  • Suositaan luomuraaka-aineita (vähentää kemikaalien käyttöä, lisää monimuotoisuutta)
  • Käytetään kauden mukaisia raaka-aineita (vähentää ilmastokuormitusta)
  • Suositaan helposti säilyviä ruoka-aineita (vähentää ilmastokuormitusta)
  • Suositaan lyhyen toimitusketjun ruoka-aineita (vähentää ilmastokuormitusta ja jätteitä)
  • Suunnitellaan ruokalistakierto siten, että raaka-aineita on mahdollista hyödyntää seuraavilla aterioilla (vähentää jätemäärää ja kaikkia ympäristövaikutuksia)

Ruokapalveluissa suurin ilmastovaikutus syntyy ruokalistalle valittujen raaka-aineiden tuotannosta. Kasvisten käytön lisääminen ja eläintuotteiden käytön vähentäminen ovat tärkeimmät keinot kasvihuonekaasupäästöjen eli hiilijalanjäljen pienentämiseen. Myös avomaakasvisten ja helposti säilyvien kasvisten suosimisella pienennetään hiilijalanjälkeä. Luonnonmukaisesti tuotettujen raaka-aineiden käyttö vähentää kemikaalipäästöjä, parantaa tuotantoeläinten hyvinvointia ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Luonnonmukaisen tuotannon tiedetään myös sitovan hiilidioksidia ilmakehästä takaisin maaperään. Kestävässä ruokalistasuunnittelussa käytetään monipuolisesti pääraaka-aineita, mikä edistää sekä ravitsemusta että luonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoa ruoan ja luomutuotannon ympäristö- ja ilmastovaikutuksista:

Kasvua pellosta hankkeen -aineistot, ProAgria

Hiilensidonta, Soilfood Oy

Luomu edistää kestävää kehitystä, Pro Luomu ry

Copyright 2014 by EkoCentria