ikonit logo

Luomu ruokalistalla

Käytössämme on yksi maapallo, jonka luonnonvarat ja päästöjensitomiskapasiteetti ovat rajalliset. Jokainen voi vaikuttaa ympäristön tilaan valinnoillaan. Yksi iso valinta on ruokavalio. Ruoka on ilmastovaikutuksiltaan toiseksi merkittävin kulutusryhmä heti asumisen jälkeen ja selkeästi merkittävin kulutusryhmä muilta ympäristövaikutuksiltaan. Ekokuluttajan perussäännöt ovat: suosi sesonkeja ja kasvikunnan tuotteita, luomua ja lähiruokaa. Nämä samat säännöt pätevät ilmastoystävälliseen ruokavalioon.

Ruoantuotannon vaikutukset ympäristöön

Ruoantuotanto vaikuttaa ympäristöön kokonaisvaltaisesti. Maatalouden happamoittavat päästöt ja vesien rehevöityminen ovat pitkälti seurausta intensiivisestä tuotantoeläinten kasvatuksesta. Eläinten lannan mukana vesistöön ajautuu typpeä ja fosforia. Eläinten lannan aiheuttamat  ammoniakkipäästöt ovat elintarviketuotannon happamoittavista päästöistä suurimmat.

Luomun eli luonnonmukainen tuotanton on laatujärjestelmä, joka yhdistää ympäristön ja ilmaston kannalta parhaat käytännöt; runsaan biologisen monimuotoisuuden, luonnonvarojen säästämisen, eläinten hyvinvoinnin sekä elintarvikkeet, jotka on tuotettu luonnonmukaisista aineksista ja luonnollisin menetelmin. Luomuviljely perustuu luonnon kunnioittamiseen ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Ihmisten hyvinvointi on riippuvainen luonnon tarjoamista palveluista, joita ovat esimerkiksi puhdas juomavesi ja hengitysilma, luonnonvarat sekä viljelykasvien pölytys. Luomussa niistä pyritään pitämään erityisen hyvää huolta, jotta ne säästyisivät seuraavillekin sukupolville.

Lue lisää www.luomuravintola.fi  www.ruokafakta.fi

Raaka-aine valinnat

Kasvihuonekaasuista hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi ja HCFC-aineet liittyvät läheisesti ruoan tuotantoon ja kulutukseen.

Esimerkiksi riisinviljelyssä vapautuu paljon metaania - peräti 16% ihmisen aiheuttamista päästöistä. Riisi tuodaan meille Suomeen aina kaukaa. Siksi riisi kannattaakin korvata vaikkapa kotimaisilla ohra- tai spelttisuurimoilla. Perinteisen riisipuuron sijaan voi kokeilla esimerkiksi kauramaitoon keitettyä ohrapuuroa.

Luomutuotteita kannattaa suosia paitsi niiden myrkyttömyyden ja maaperän hyvinvoinnin takia, myös siksi, että esimerkiksi luomutuotettu vilja kuluttaa kiloa kohti noin puolet vähemmän energiaa kuin tavanomaisesti tuotettu vilja. Luomutuotanto on siis myös ilmastoystävällistä.

Ympäristö- ja ilmastoystävällinen ruokavalio sisältää paljon lähellä luomutuotettuja kasviksia, juureksia ja viljatuotteita. Ulkomailta tuotavien hedelmien tilalla kannattaa suosia kotimaisia marjoja ja hedelmiä silloin kun se on mahdollista. Proteiinintarpeen tyydyttämiseksi ei tarvitse turvautua näennäisesti kotimaisiin ympäristöä kuormittaviin eläinkunnan tuotteisiin. Aidosti kotimaisia proteiininlähteitä ovat esimerkiksi eräät pavut, herneet ja siemenet unohtamatta sieniä. Jopa ulkomainenkin kasviperäinen elintarvike on usein koko elinkaareltaan vähemmän ympäristöä kuormittava kuin kotimainen eläinkunnan tuote. Pitkälle jalostettujen raaka-aineiden käytön sijaan ruoka tulisi valmistaa mahdollisuuksien mukaan itse perusraaka-aineista.

Raaka-aineiden jalostuksen vaikutukset

Ruoan jalostuksen keskeisimmät ympäristövaikutukset liittyvät elintarvikkeiden valmistukseen ja raaka-aine- ja tuotehävikkiin. Ruoan kypsennys ja kylmäsäilytys ovat elintarvikeketjussa suuria ympäristövaikutusten aiheuttajia. Eri elintarvikkeilla jalostuksen ympäristövaikutukset vaihtelevat melkoisesti jalostusasteesta riippuen. Elintarvikkeiden jalostuksessa syntyy huomattavia määriä sivutuotteita ja jätteitä. Elintarviketeollisuudelle on ominaista runsas vedenkulutus. Vettä kuluu mm. tuotantotilojen pesussa ja jäähdytyksessä. Tuotejäämiä sisältävät jätevedet aiheuttavat ravinnekuormitusta. Tuotteiden pakkauksista aiheutuu merkittävä jäteongelma. Ruoan kuljetuksen osuus tuotantoketjun ympäristövaikutusten kokonaisuudesta on pieni.

Tutustu Kestävän gastronomian ympyrään

Lisätietoa:
www.luke.fi
www.luomuravintola.fi
www.proluomu.fi
www.luomuinstituutti.fi
www.luomu.fi
www.mmm.fi/luomu
www.ruokafakta.fi